THE DALAI LAMA

The Dalai Lama visits Kildare Town